Kosten - Start advocaten & mediators | Rosmalen

Kosten

Wij zijn duidelijk over de kosten.

Kosten

Toevoeging

Wanneer jouw bruto inkomen onder een bepaalde grens ligt, kom je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging (ook wel bekend als een pro deo advocaat of een advocaat van onvermogen).

Als je inderdaad in aanmerking komt voor een toevoeging, hoef je voor onze kosten alleen een eigen bijdrage te betalen, de rest van onze kosten wordt dan door de overheid vergoed.

Kosten die moeten worden gemaakt bij derden, bijvoorbeeld de rechtbank of bij de gemeente voor het opvragen van uittreksels, vallen niet onder het bereik van de toevoeging. Kosten die voor de deurwaarder gemaakt moeten worden, in veel gevallen wel.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt de voorwaarden vast waar je (en jouw inkomen) aan moet(en) voldoen om in aanmerking te komen voor een toevoeging.

Op de website www.rechtsbijstand.nl staan alle voorwaarden op een rij. Ook kun je daar precies zien hoe hoog de eigen bijdrage in jouw geval is als je voor een toevoeging in aanmerking komt.

Kosten

Uurtarief

Vooraf spreken we schriftelijk met jou een vast uurtarief af voor onze werkzaamheden. Extra kantoorkosten brengen we niet bij jou in rekening zoals veel andere kantoren dat wel doen.

Je zult maandelijks een factuur ontvangen met een daaraan gehechte uren specificatie zodat je precies kunt zien hoeveel tijd Lisette aan de zaak heeft besteed. Openheid van zaken staat hierbij voorop.

De hoogte van het uurtarief kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de aard van de zaak, de spoedeisendheid en de eventuele benodigde specialistische kennis.

Kosten

Rechtsbijstandsverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, heb je in veel gevallen het recht om zelf de advocaat te kiezen die jij in wilt schakelen om jouw belangen te behartigen. Jouw rechtsbijstandverzekering moet die kosten dan vergoeden.

Belangrijk is wel dat het geschil waarvoor je een advocaat nodig hebt onder de dekking van jouw verzekering valt, dat je de verzekering al hebt afgesloten voordat je bij het geschil betrokken bent en dat je jouw verzekeringsmaatschappij vooraf inlicht over de wens om een eigen gekozen advocaat in te schakelen. Graag helpen we je om dit in goede banen te leiden en zo nodig contact op te nemen met jouw rechtsbijstandverzekering.
Als je vragen hebt of meer informatie wilt over de mogelijkheden, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Kosten

Vaste prijs

Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken over de kosten zodat je van tevoren weet waar je aan toe bent en je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Samen met jou maken we een inschatting van de werkzaamheden en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor één vaste prijs.

De precieze afspraken die worden gemaakt, leggen we natuurlijk schriftelijk met jou vast.

Voor een aantal zaken op het gebied van personen- en familierecht bieden wij een vaste prijs aan. Een overzicht van de mogelijkheden vind je hier.

Heb je juridisch advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met Lisette op