Soms wordt er door een zogenaamde gecertificeerde instelling (GI) zoals de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdbescherming een verzoek gedaan om een minderjarig kind onder toezicht te stellen of zelfs uit huis te plaatsen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn die tot zo’n verzoek leiden. Bijvoorbeeld als er volgens de GI een onveilige situatie is thuis. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs een verzoek worden gedaan om het kind gesloten uit huis te plaatsen.

Start advocatuur & mediation staat je graag bij in het belang van jouw kinder(en).

Lisette

Start advocatuur & mediation overziet de mogelijke gevolgen

Maatregelen in het kader van jeugdrecht zijn vergaande maatregelen en goede bijstand van een advocaat is belangrijk, zowel voor de ouders als voor het kind. Er wordt vaak te makkelijk gedacht dat als er eenmaal een verzoek wordt gedaan bij de rechtbank door de GI, dat de situatie ook wel zo ernstig zal zijn dat een maatregel nodig is.

Vaak is dat helemaal niet het geval en het is dan ook heel belangrijk dat ieder verzoek goed wordt nagekeken om vast te stellen of het wel echt noodzakelijk is dat de maatregel wordt opgelegd. Als dat namelijk eenmaal gebeurt, zijn verschillende instanties vaak lang bij het gezin betrokken en dat is niet altijd het beste voor iedereen. Lisette heeft veel ervaring in dit soort zaken en staat regelmatig zowel de ouders als het kind bij. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen.