Soms wordt er door een zogenaamde gecertificeerde instelling (GI) zoals de Raad voor de Kinderbescherming of de Jeugdbescherming een verzoek gedaan om een minderjarig kind onder toezicht te stellen of zelfs uit huis te plaatsen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn die tot zo’n verzoek leiden. Bijvoorbeeld als er volgens de GI een onveilige situatie is thuis. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs een verzoek worden gedaan om het kind gesloten uit huis te plaatsen.

We staan je graag bij in het belang van jouw kinder(en).

Lisette

Wij overzien de mogelijke gevolgen

Dit zijn allemaal vergaande maatregelen en goede bijstand van een advocaat is belangrijk, zowel voor de ouders als voor het kind. Er wordt niet zelden te makkelijk gedacht dat als er eenmaal een verzoek wordt gedaan bij de rechtbank door de GI, de situatie ook wel zo ernstig zal zijn dat een maatregel nodig is.

Dat is alleen lang niet altijd het geval en het is belangrijk dat dat ieder verzoek goed wordt nagekeken om vast te kunnen stellen of het wel echt noodzakelijk is dat de maatregel wordt opgelegd. Als dat namelijk eenmaal gebeurt, zijn verschillende instanties vaak lang bij het gezin betrokken en dat is niet altijd het beste voor iedereen. Lisette heeft veel ervaring in dit soort zaken en staan regelmatig zowel de ouders als het kind bij en voor meer informatie kan je altijd contact met ons opnemen.